Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
14 Tháng Ba

Sự khác biệt giữ MBA và EMBA

MBA (Master of Business Administration) và EMBA (Executive Master of Business Administration) đều là những chương trình đào tạo cao cấp về kinh doanh, tuy nhiên, chúng lại có những điểm khác biệt đáng kể về mục tiêu, đối tượng …

20 Tháng Mười Một

Tại sao học MBA?

MBA Với sự ra đời ở Hoa Kỳ, bằng MBA đã trở thành một bằng cấp toàn cầu thực sự vượt qua ranh giới quốc gia và văn hóa liên quan đến kinh doanh toàn cầu. Trong những năm gần …