Back

ĐÂU LÀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA DBA VÀ PhD VỀ QUẢN LÝ?

Xem xét các mục tiêu sự nghiệp khi chọn bằng Tiến sĩ Kinh doanh
Trong một năm, thế giới có thể tạo ra tổng sản phẩm quốc nội hơn 100 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đó bao gồm rất nhiều loại hình kinh doanh. Điều đó cũng có nghĩa là sự hiểu biết sâu sắc về quản trị kinh doanh và quản lý kinh doanh là rất có giá trị. Câu hỏi đặt ra là nếu bạn muốn tiếp thu kiến thức chuyên sâu, chương trình cấp bằng trực tuyến nào sẽ hữu ích nhất: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) hay Tiến sĩ về Quản lý (PhD)?
Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã tìm đến Dr. Douglas Campbell, nhà nghiên cứu, nhà tư vấn và giảng viên nòng cốt đã nghỉ hưu của chương trình cấp bằng DBA trực tuyến của Đại học Walden. Ông đưa ra những góc nhìn chuyên sâu của chuyên gia sau đây:
Sự khác biệt cốt lõi giữa DBA và PhD
Bạn nên lấy bằng DBA hay PhD về quản lý? Câu trả lời phụ thuộc vào sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Cả hai bằng cấp kinh doanh đều đại diện cho thành tích học tập cao nhất và đều được đánh giá cao trong cả giới học thuật lẫn kinh doanh. Tuy nhiên, có những điều khác biệt.
DBA được coi là bằng tiến sĩ chuyên nghiệp và PhD là bằng tiến sĩ học thuật. Cả hai đều là bằng cấp nghiên cứu nâng cao liên quan đến việc thực hiện nghiên cứu ban đầu, phân tích dữ liệu và đưa ra những phát hiện quan trọng.
Các ứng viên DBA tập trung vào các vấn đề tổ chức và kinh doanh trong thế giới hiện thực, liên quan đến nghiên cứu ban đầu và nghiên cứu thứ cấp để khám phá, kiểm tra và giải quyết những vấn đề đó. DBA chủ yếu dành cho những người tập trung vào sự nghiệp kinh doanh và tư vấn. Tuy nhiên, nhiều người có bằng DBA thực hiện giảng dạy ở các trường cao đẳng và đại học.
Nghiên cứu PhD tập trung vào việc phát triển các lý thuyết, giải quyết khoảng cách giữa các lý thuyết hoặc giải quyết lỗ hổng trong khối kiến thức chung. PhD về quản lý kinh doanh làm gì? Bằng PhD có thể phù hợp hơn nếu bạn tập trung vào sự nghiệp giảng dạy ở bậc đại học hoặc nghề nghiệp là nhà nghiên cứu trong một trung tâm nghiên cứu.


Sự khác biệt giữa chương trình giảng dạy DBA và PhD
Trong cả chương trình trực tuyến cấp bằng PhD về quản lý và DBA, khóa học sẽ giúp bạn phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về nền tảng, lý thuyết, nghiên cứu và sự phát triển trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý và lãnh đạo.
Tại Walden, cả hai chương trình đều đặc biệt chú trọng đến việc tạo ra sự thay đổi xã hội tích cực. Tuy nhiên, chương trình giảng dạy DBA và PhD khác nhau ở những điểm quan trọng.
Cấu trúc chương trình giảng dạy DBA bao gồm:
• Việc xây dựng các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề phức tạp, những vấn đề trong thế giới thực thường gặp trong thực tiễn kinh doanh và quản lý.
• Việc áp dụng đúng đắn đạo đức nghề nghiệp. Việc ứng dụng nghiên cứu và tài liệu hiện tại vào các vấn đề thực tế được tìm thấy trong quản lý tổ chức và kinh doanh.
• Thiết kế nghiên cứu nghiêm ngặt không chỉ đóng góp vào kiến thức chuyên môn về kinh doanh và quản lý, mà còn giải quyết các vấn đề trong hiện thực có thể góp phần tạo ra sự thay đổi xã hội tích cực.
Cấu trúc chương trình giảng dạy PhD về quản lý bao gồm:
• Sự phát triển của lĩnh vực quản lý kinh doanh và mối quan hệ của nó đối với sự phát triển của con người và xã hội.
• Việc đánh giá các nguyên tắc quản lý và tư duy hệ thống là cốt lõi của việc thiết kế và phát triển các hệ thống tổ chức và xã hội.
• Việc đánh giá sự liên quan của các lý thuyết và thực tiễn quản lý mới nổi từ góc độ liên ngành và góc nhìn thay đổi của xã hội.
Sự khác biệt giữa chương trình DBA và PhD
Các chương trình cấp bằng trực tuyến PhD về quản lý và DBA của Walden đều yêu cầu bạn tham gia các khóa học nghiên cứu và kinh doanh nâng cao, đồng thời dành thời gian thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong cách bạn đạt được bằng cấp.
Trong chương trình cấp bằng DBA trực tuyến của Walden, thông thường bạn sẽ hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ, trong đó bạn tiến hành nghiên cứu mang tính học thuật và nguyên bản, tập trung vào việc phát triển giải pháp thực tế cho một vấn đề kinh doanh. Đối với chương trình PhD về quản lý, bạn sẽ hoàn thành một luận văn, trong đó bạn tiến hành nghiên cứu nguyên bản và học thuật với mục tiêu giải quyết lỗ hổng kiến thức trong lĩnh vực quản lý kinh doanh.
Bạn có thể theo đuổi nghề nghiệp nào với bằng DBA hoặc PhD?
Mặc dù cả bằng PhD về quản lý và bằng DBA đều có thể giúp bạn theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp, nhưng những người có được bằng cấp này thường có những con đường sự nghiệp tương đối khác nhau. Ví dụ:

Sự nghiệp PhD
• Giảng dạy đại học
• Nghiên cứu chuyên môn
• Tư vấn
• Hoạch định chính sách công cấp cao
• Khả năng lãnh đạo
• Vận động chính sách


Sự nghiệp DBA
• Lãnh đạo tổ chức
• Hoạch định chính sách doanh nghiệp cấp cao
• Tư vấn
• Tinh thần kinh doanh/ chủ sở hữu doanh nghiệp
• Giảng dạy cao đẳng và đại học

Làm thế nào bạn có thể kiếm được bằng tiến sĩ
Một trong những cách tốt nhất để lấy bằng Tiến sĩ về quản lý hoặc DBA là đăng ký vào một chương trình cấp bằng quản lý kinh doanh trực tuyến được công nhận.
Các chương trình cấp bằng trực tuyến DBA và PhD về quản lý của Walden được công nhận bởi Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), một tổ chức kiểm định giáo dục kinh doanh toàn cầu. Chứng nhận của ACBSP tập trung vào việc công nhận sự xuất sắc trong giảng dạy, xác định kết quả học tập của sinh viên và tuân theo mô hình cải tiến liên tục.
Walden thiết kế các chương trình cấp bằng quản lý trực tuyến dành cho các chuyên gia đang làm việc muốn kết hợp trình độ học vấn với mục tiêu nghề nghiệp của họ. Trong chương trình cấp bằng Tiến sĩ, bạn có thể chọn một trong bảy chuyên ngành. Các lựa chọn bao gồm Tài chính Thế kỷ 21, Chiến lược lãnh đạo và tổ chức, và Quản lý nguồn nhân lực. Thậm chí còn có chương trình hoàn thành bằng PhD dành cho các ứng viên tiến sĩ đã hoàn thành khóa học nhưng cần hoàn thành luận văn.
Các ứng viên DBA có thể lựa chọn năm chuyên ngành, bao gồm Doanh nhân, Lãnh đạo, và Quản lý chăm sóc sức khỏe. Thậm chí còn có sự lựa chọn Tự thiết kế cho phép bạn làm việc với cố vấn của khoa Walden để tạo ra chuyên môn của riêng bạn.
Các chương trình cấp bằng quản lý kinh doanh trực tuyến của Walden mang đến cho bạn sự linh hoạt cần thiết để hướng tới mục tiêu của mình mà không phải tạm dừng sự nghiệp. Vậy, DBA hay PhD? Ngay hôm nay, hãy lựa chọn chương trình cấp bằng tiến sĩ đáp ứng sở thích và mục tiêu của bạn và bắt đầu con đường trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng và nhà cải cách mà thế giới kinh doanh cần.