Back

Thăm Viếng Trường Đại Học Anglia Ruskin ở Anh

Tổng giám đốc bên công ty Anh của chúng tôi, Dany Ng, đã được Tiến sĩ Simon Evans, Giám đốc Quan hệ Đối tác Quốc tế tại Đại học Anglia Ruskin ở Anh, mời tham dự một cuộc họp kinh doanh về quan hệ đối tác kinh doanh ở Châu Á và Châu Âu.

Hiện tại, các chương trình của Đại học Anglia Ruskin đã có mặt tại các văn phòng của chúng tôi ở Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Tại Việt Nam chúng tôi cung cấp cho học viên Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA)