Back

Bạn đang muốn theo đuổi một nền giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng hay cải thiện cơ hội thăng tiến, Trường Douglas Business School Việt Nam cung cấp các chương trình học đa dạng phù hợp với chuyên môn của bạn.

Bất kể bạn học từ đâu hay chọn khóa học nào, bạn đều có thể mong đợi nhận được những điều sau:

Nền Tảng Học Trực Tuyến

Học qua nền tảng học tập trực tuyến, nơi bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ và tài nguyên cần thiết để tự tin học tập. Đây là nơi sinh viên truy cập tài liệu khóa học của họ, sử dụng thư viện điện tử và xem hội thảo trực tuyến.

Tài liệu khóa học

Bạn có thể truy cập vào các ghi chú bài giảng có cấu trúc, nghiên cứu điển hình và tài liệu đánh giá ở mọi nơi và mọi lúc thông qua nền tảng học tập trực tuyến. Bạn sẽ nhận được nội dung mô-đun, ghi chú bài giảng, bài báo, nghiên cứu, tài nguyên đánh giá và hội thảo trên web để bạn thành công trong việc phát triển nền tảng kỹ năng chuyên nghiệp của mình và đạt được bằng cấp.