Back
01 Tháng Chín

Lợi ích của việc học trực tuyến

Học trực tuyến mang lại lợi ích cho những con người bận rộn, bị công việc chiếm gần hết quỹ thời gian. Không gì hấp dẫn hơn việc đạt được bằng cấp ở bất cứ đâu và bất cứ thời …

  • gallery
  • gallery
  • gallery
14 Tháng Ba

Sự khác biệt giữ MBA và EMBA

MBA (Master of Business Administration) và EMBA (Executive Master of Business Administration) đều là những chương trình đào tạo cao cấp về kinh doanh, tuy nhiên, chúng lại có những điểm khác biệt đáng kể về mục tiêu, đối tượng …