• +84 70 6120 951
  • Tầng 2, 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • info@douglas.edu.vn